CITADELA SISTEM

Pametni sistemi u najširem smislu podrazumevaju integraciju raznih, pre svega električnih, uređaja u prostoru u sistem kojim se može upravljati na različite načine. U skladu sa životnim stilom, navikama i potrebama korisnika, sistemom se upravlja univerzalnim daljinskim upravljačem, mobilnim ili fiksnim telefonom, računarom ili ekranom osetljivim na dodir.

Mi vam nudimo:

  • Objedinjene elektornske sisteme u vašem prostoru priladođeni vašem konforu i potrebama
  • Elegantno i diskretno, udobno i funkcionalno rešenje
  • Sistemi kreirani za vas sa najsavremenijim i najmodernojim rešenjima